Staff

Uwch Dim Rheoli / Senior Management

 

 

Mrs Lona Jones-Campbell
Pennaeth/Head Teacher

 

 

 

Mrs Suzanne Harris
Dirprwy Bennaeth/Deputy Head Teacher

 

 

 

 

Mrs Kirsten Field
Arweinydd Cynnydd/Progress Leader

 

 

 

Dosbarth Pryderi (Meithrin) / Pryderi Class (Nursery)

 

 

Mrs Clair Mogford
Athro Dosbarth/Class Teacher

 

 

 

 

Mrs Lynn Ironside
Cynorthwy-ydd Dysgu/Classroom Assisstant

 

 

 

Miss Katie Powell
Cynorthwy-ydd Dysgu/Classroom Assisstant

 

 

 

Dosbarth Pwyll (Derbyn) / Pwyll Class (Reception)

 

 

Miss Esyllt Jones
Athro Dosbarth/Class Teacher

 

 

 

Miss Lois Moremon
Cynorthwy-ydd Dysgu/Classroom Assisstant
(Dydd Mawrth i Ddydd Gwener/Tuesday to Friday)

 

 

 

Mrs Angharad Jackson
Cynorthwy-ydd Dysgu/Classroom Assisstant
(Dydd Llun/Monday)

 

 

Dosbarth Rhiannon (Blwyddyn 1)/ Rhiannon Class (Year 1)

 

Miss Isabel Bradshaw Hughes
Athro Dosbarth/Class Teacher
(Tymor yr Hydref tan fod Mr Edwards yn dychwelyd ym Mis Rhagfyr/Autumn Term until Mr Edwards returns in December)

 

 

Mr Steffan Edwards
Athro Dosbarth/Class Teacher

 

 

 

 

Miss Chloe Llewellyn
Cynorthwy-ydd Dysgu/Classroom Assisstant
(YB/AM)

 

 

 

Miss Katie Powell
Cynorthwy-ydd Dysgu/Classroom Assisstant
(YP/PM)

 

 

Dosbarth Teyrnon (Blwyddyn 2)/Teyrnon Class (Year 2)

 

Mrs Sarah Oleszko
Athro Dosbarth/Class Teacher
(Dydd Llun i Ddydd Mercher/Monday to Wednesday)

 

 

 

 

Miss Rhian Beynon
Athro Dosbarth/Class Teacher
(Dydd Iau a Ddydd Gwener/Thursday and Friday)

 

 

 

Miss Charlotte Beynon
Cynorthwy-ydd Dysgu/Classroom Assisstant

 

 

Dosbarth Culhwch (Blwyddyn 3) /Culhwch Class (Year 3)

 

Mrs Kirsten Field
Athro Dosbarth/Class Teacher

 

 

 

 

Mrs Sue Williams
Cynorthwy-ydd Dysgu/Classroom Assisstant

 

 

 

 

Mrs Angharad Jackson
Cynorthwy-ydd Dysgu/Classroom Assisstant
(Dydd Mawrth, Ddydd Mercher a Bore Iau/Tuesday, Wednesday and Thursday Mornings)

 

 

Dosbarth Olwen (Blwyddyn 4)/ Olwen Class (Year 4)

 

 

Miss Sioned Raymond
Athro Dosbarth/Class Teacher
(Medi tan fod Miss Evans yn dychwelyd/September until Miss Evans returns)

 

 

 

Miss Siân Evans
Athro Dosbarth/Class Teacher

 

 

Dosbarth Branwen (Blwyddyn 5/6) /Branwen Class (Year 5/6)

 

 

Mrs Suzanne Harris
Athro Dosbarth/Class Teacher

 

 

 

 

Mrs Siân Islam
Cynorthwy-ydd Dysgu/Classroom Assisstant

 

 

Athrawon CPA/PPA Teachers

 

 

Miss Rhian Beynon
1 diwrnod yr wythnos/1 day a week

 

 

 

 

Mrs Ceri Thomas
1.5 diwrnodau yr wythnos/1.5 days a week

 

 

Rhaglenni Ymyrraeth / Catch Up Programmes

 

Miss Chloe Llewellyn
Dysgu Dwys (Llythrennedd a Rhifedd)/Precision Teaching (Literacy and Numeracy)
Dyfal Donc Llythrennedd/Dyfal Donc
CCLlE/ELSA
HWB YMLAEN / Catch up Numeracy

 

 

Mrs Lynn Ironside
Adfer Rhif/Number Recovery
ComIT/ ComIT
HWB YMLAEN / Catch up Numeracy
Talkabout (Sgiliau Cymdeithasol)/Talkabout (Social Skills)

 

 

 

Miss Charlotte Beynon
SAIL/SAIL

 

 

Ms Lynda Jones
SAIL/SAIL
CCLlE/ELSA

 

 

Miss Siân Islam
SAIL/SAIL

 

 

 

Mrs Angharad Jackson
Adfer Rhif/Number Recovery
ComIT/ ComIT
Dysgu Dwys (Llythrennedd a Rhifedd) / Precision Teaching (Literacy and Numeracy)

 

 

 

Miss Lois Moremon
ComIT/ ComIT
Dysgu Dwys (Llythrennedd a Rhifedd) / Precision Teaching (Literacy and Numeracy)

 

School Support Staff/Staff Cefnogi’r Ysgol

 

 

Mrs Rachel Howells
Swyddog Cymorth Ysgol/School Support Officer

 

 

 

 

Mr David Roberts
Gofalwr/Caretaker

 

 

Mrs Jane Parry
Glanhawr/Cleaner

Ms Stella
Glanhawr/Cleaner:

 

 

Mrs Julia Dineen
Cogurdd/Cook

 

 

 

Mrs S Harborne
Goruchwylydd Hanner Dydd/ Midday Supervisor

 

 

 

 

Miss S Voisey
Goruchwylydd Hanner Dydd/Midday Supervisor

 

 

 

Paul Chaplin
Education Welfare Officer/Swyddog Lles Addysg