Prydiau ysgol am Ddim : Free School Meals

Annwyl Rieni / Warchodwyr,

Hoffwn eich hysbysu bydd yr un system Prydiau ysgol am Ddim yn parhau wythnos nesaf i deuluoedd Casnewydd.

Bydd casgliad o hamper wythnosol ar gael ar ddydd Mawrth yr 21ain o Ebrill.

Bydd yr hamper fel arfer yn cynnwys yr eitemau canlynol:

• 5 x darn o ffrwythau
• 5 x byrbryd (cacennau neu fisgedi)
• 2 x brechdanau
• 2 x eitem sawrus (rhôl selsig/selsigen wedi’i lapio yn cynnwys dewisiadau llysieuol)
• 1 x cynnyrch pasta wedi’i goginio (e.e. India-corn/tomato)
• 5 x diod
• 5 x creision

Bydd ysgolion Casnewydd ar agor ar yr adegau arferol ar gyfer casglu’r hamperi.

Cofiwch bydd staff wrth law i wneud yn siŵr eich bod yn cael popeth y mae gennych hawl iddo, mae croeso i chi ofyn os ydych yn ansicr.

Gobeithiwn eich bod yn parhau’n iach.

Cofion

Mrs Jones-Campbell

Dear Parents / Guardians,

We should like to inform you that for Newport families the same Free School Meals system as noted below will continue next week.

Collection of a weekly lunch hamper will be available on Tuesday 21st of April. Hamper will typically include the following items:

• 5 x pieces of fruit
• 5 x Snacks (cakes or biscuits)
• 2 x Sandwiches
• 2 x Savoury items (wrapped pasty / sausage roll including vegetarian options)
• 1 x Cooked pasta product (e.g. tuna sweetcorn / tomato)
• 5 x Drinks
• 5 x Crisps

Newport Schools will be open at the usual times for the collection of the hampers. Please note staff are on hand to make sure you get everything you are entitled to, please feel free to ask if you are unsure.

We hope that you are well.

Regards

Mrs Jones-Campbell

Leave a Reply

Your email address will not be published.