Key Worker Childcare Hubs/Hybiau Gofal Plant Gweithwyr Allweddol

Annwyl Rieni / Warchodwyr,

Prynhawn Da. Dyma’r newyddion diweddara ar yr Hybiau Gofal Plant Gweithwyr Allweddol.

Ni fydd Hybiau Gofal Plant Casnewydd ar gyfer gweithwyr allweddol yn agor tan ddydd Mercher 25.3.20. Bydd datganiad llawn i’r wasg yn ddiweddarach heno yn egluro sut i wneud cais am le gofal plant trwy Adran Derbyn Casnewydd. Diolch am eich amynedd.

 

Dear Parents / Guardians,

Good afternoon. This is the latest update with regards to the Newport Childcare Hubs.

Newport Childcare Hubs for key workers will not open until Wednesday 25.3.20. There will be a full press release later this evening explaining how to apply for a childcare place through Newport Admissions. Please wait for this press release. Thank you for your patience.

 

Mrs Lona Jones-Campbell
(Pennaeth / Head Teacher)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *