Gwybodaeth am PYDd/Information about Free School meals

Annwyl Rieni / Warchodwyr,

Bellach, bydd canolfannau’n gweithredu tridiau’r wythnos yn hytrach na’n ddyddiol, sef ar ddyddiau Llun, Mercher a Gwener:

 •  Clwstwr Bassaleg, Ysgol Bassaleg yw’r ganolfan PYDd. Fodd bynnag, o ddydd Llun, bydd Bassaleg yn trefnu i ddarparu prydau bwyd ar gyfer dysgwyr PYDd i’w hysgolion clwstwr.
 • Clwstwr Caerllion – Ysgol Gyfun Caerllion yw’r canolfan dosbarthu. Gall teuluoedd Langstone fynychu un ai ysgol Llanwern neu ysgolion Llanmartin os yw’r naill neu’r llall yn haws iddynt. 
 • Clwstwr Llanwern – y canolfannau PYDd yw ysgol uwchradd Llanwern a gynradd Llanmartin.  
 • Clwstwr Llysweri – Dyma’r ganolfan dosbarthu
 • Clwstwr YU Casnewydd – bydd tair canolfan PYDd bellach,  YU Casnewydd, y Crindau (ar agor rhwng 11Am a 12 hanner dydd) a Llys Malpas (ar agor rhwng 11Am ac 1pm).
 • Clwstwr Joseff Sant – y ganolfan yw ysgol uwchradd Joseff Sant sy’n gwneud trefniadau i ddosbarthu prydau bwyd i ysgolion cynradd eu clwstwr.
 • Clwstwr Sain Julian – y ganolfan yw ysgol Sant Julian.
 • Clwstwr John Frost – bydd tair canolfan bellach, sef Ysgol John Frost, ac Ysgolion gynradd y Gaer a Pilgwenlli. Bydd y canolfannau newydd yn agored i deuluoedd rhwng 10am a 12 hanner dydd.

Caiff disgyblion mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg ac arbennig eu gwahodd i fynychu eu hysgol fwyaf lleol. 

Cadwch yn ddiogel!

 

Dear Parents / Guardians,

Free school Meal Hubs will now operate three days per week rather than daily, on Monday, Wednesday and Friday:

 • Bassaleg Cluster – The FSM Hub is Bassaleg School. However from Monday, Bassaleg will be arranging to deliver sufficient meals for FSM learners to their cluster schools.
 • Caerleon Cluster – The FSM Hub is Caerleon Comprehensive School. Langstone families can attend either Llanwern High or Llanmartin Primary if either is easier for them.
 • Llanwern Cluster – The FSM Hubs are Llanwern High and Llanmartin Primary.  
 • Lliswerry Cluster – The FSM Hub is Lliswerry High.
 • Newport High Cluster – There will now be three FSM Hubs, at Newport High, Crindau Primary (open 11am to 12 noon) and Malpas Court Mansion House (open 11am to 1pm).
 • St Joseph’s RC Cluster – The FSM Hub is St Joseph’s RC High who are making arrangements to distribute meals to their cluster primary schools.
 • St Julians Cluster – The FSM Hub is St Julian’s School.
 • The John Frost Cluster – There will now be three FSM Hubs at The John Frost School, Gaer Primary and Pillgwenlly Primary. The new hubs will be open to families between 10am and 12noon).

Pupils in Welsh-medium and Special schools are invited to attend their most local school. 

Stay safe

Lona Jones-Campbell
Pennaeth Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon / Headteacher Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *