Free School Meal Provision / Darpariaeth Prydiau Cinio am Ddim

Annwyl Rieni / Warchodwyr,

Os yw eich plentyn yn derbyn cinio ysgol am ddim, gallwch gasglu pecyn bwyd am ddim o Ysgol Gyfun Gwent Is Coed rhwng 10:00 a 12:00.  Fe fydd Ysgol Uwchradd Casnewydd (Newport High) ar agor rhwng 10:00 a 12:00 hefyd.  Bydd mynediad trwy ddrysau’r plaza yr ardal agosaf at Malpas.  Mi fydd rhywun tu fas i’r drysau i’ch tywys i’r mynediad.  Bydd angen i chi ddod â bag i gasglu a chario’r bwyd. Fe allwch chi fynd at y lleoliad sydd agosaf atoch chi.

Dear Parents / Guardians,   

If your child is eligible for free school meals, you can collect a grab bag meal from Ysgol Gyfun Gwent Is Coed between 10:00 – 12:00. Newport High School will also be open between 10:00 and 12:00.  Access will be via the plaza doors at the Malpas end of the school. Someone will be outside to direct pupils or parents to the entrance. Please bring a bag to collect and carry the food. You can go to the closest location.

Mrs Lona Jones-Campbell
(Pennaeth / Head Teacher)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *